Aims & Scope

Dergimiz, Kültür, Sanat ve Edebiyatın gelişimini artıran özgün araştırma makalelerinin yayınlandığı uluslararası, hakemli, indeksli ve tutarlı bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Ases Uluslararası Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi'nde aşağıdaki konular üzerine yazılırlar kabul edilir:

KÜLTÜR KURAMLARI
KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI
METODOLOJİ
SİYASAL KÜLTÜR
İKTİSADİ KÜLTÜR
EĞLENCE KÜLTÜRÜ
BESLENME KÜLTÜRÜ
İNANÇ VE KÜLTÜR
SAĞLIK VE KÜLTÜR
FOLKLOR
İLETİŞİM VE KÜLTÜR
KENTLEŞME POLİTİKASI
GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ
TURİZİM VE KÜLTÜREL TURİZİM
SANAT ARAŞTIRMALARI
RESİM VE HEY KEL SANATI
MİMARİ
MÜZİK KÜLTÜRÜ
SÜSLEME SANATLARI
HAT SANATI
MODA
TASARIM
KENT, KENTLEŞME VE KENTSEL TASARIM
EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI
HALK EDEBİYATI
ESKİ TÜRK EDEBİYATI
YENİ TÜRK EDEBİYAT
DİL ARAŞTIRMALARI
Ayrıca Kültür, Sanat ve Edebiyat ile ilgili diğer özgün çalışmalar diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışında ve dergilere uygun olmayan yazılar editör ya da yayın kurulu kararı ile hakemlerin değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri döndürülür ve yazar(lar)a iade edilir.