Ethical Principles and Publication Policy

Yayın Etiği ve Politikaları
ASES INTERNATIONAL JOURNAL OF CULCUTURE, ART AND LITERATURE (ASES JCAL), kültür,sanat ve edebiyat bilimlerinin tüm disiplinlerinde makaleler yayınlayan, kar amacı gütmeyen, hakemli uluslararası akademik indeksli bir dergidir. ASES JCAL’ın yayın aşamaları, bilimsel yöntemin uygulanmasını ve tarafsızlığı sağlayan hakemli makaleler aracılığıyla bilgilerin tarafsız üretimi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır. Buna göre dergide çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yayıncı (ya da protokolle yetkilendirilmiş kuruluş), editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular olarak tüm bileşenler, yayıncılık etiğine ve politikalarına uymalıdır. Araştırmada tahrif edilmiş veya uydurulmuş verilerin tespit edilmesi durumunda, bu durum resmi olarak yazarın kurumuna bildirilecek ve çalışma reddedilecektir. Yayın kurulu üyeleri ve/veya hakemler, yazar(lar) dan makalede kullanılan ham verileri sağlamasını isteme hakkını saklı tutar.
ASES EDUSCI Yayın Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin çeşitli disiplinlerindeki uzmanlıkları göz önünde bulundurularak atanır. Yayın Kurulu başkanlığına bir editör ve ayrıca iki alan editörü atanır. Editör, araştırmanın konusuna göre Yayın Kurulu üyesi olmayan diğer bazı uzmanlara makale gönderebilir.

Yayın Kurulunun Sorumlulukları
ASES INTERNATIONAL JOURNAL OF CULCUTURE, ART AND LITERATURE (ASES JCAL), içeriğin yayın etiği açısından uygun olmasını sağlamak için çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, COPE (Committee on Publication Ethics) web sitesindeki kılavuzlarda belirtilen tavsiyelere uyulur.

 • ASES JCAL Yayın Kurulu, gönderilen yazıların tüm hakem değerlendirme süreçlerinden sorumludur. Bilim camiası ve kamu yararı açısından önemi ile ilgili olarak bu makalelerden hangisinin yayınlanacağına bağımsız olarak karar vermekle yükümlüdür.
 • Yayıncı ile Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık politikasına dayanmaktadır ve editörlerin tüm kararları yayıncıdan ve diğer kişi ve kurumlardan bağımsızdır.
 • ASES JCAL Yayın Kurulu derginin bilimsel kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.
 • ASES JCAL Yayın Kurulu dergi politikalarını belirler ve uygular (yayın, kör inceleme, değerlendirme süreci ve etik ilkeler, vb.).
 • ASES JCAL Yayın Kurulu, her makalenin kaydını elektronik veya yazılı olarak tutar.

Editör ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

 • Editörler, yazarların ve okuyucuların taleplerini karşılamalı; düzeltme veya açıklama gerektiren konularda geri bildirim sağlamaya ve şeffaf olmaya özen göstermelidir.
 • Editörler, makalelerin orijinal olmasını sağlamakla sorumludur ve literatüre, okuyuculara, araştırmacılara ve uygulayıcılara katkı sağlar.
 • Editörler, kör inceleme ve değerlendirme sürecinin politikalarını uygular, hakemlerin kimliklerini gizli tutar ve her makalenin tarafsız ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.
 • Editörler, incelenen makalelerde kişisel verilerin korunmasını sağlar ve yazarların, hakemlerin ve okuyucuların kişisel verilerini korur.
 • Editörler makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına dikkat ederler. Makaleye katkı yapanların açık rızasını belgelemeye özen gösterir ve etik kurul onayına dikkat ederler.
 • Editörler suiistimallere karşı önlemler alır. Gerektiğinde objektif bir soruşturma yürütebilir ve bulgularını paylaşabilirler.
 • Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet haklarını korurlar, ihlal durumunda dergi ve yazar/yazarların haklarını savunurlar.
 • Editörler ayrıca, yayınlanan makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri alır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Hakemler,ASES JCAL’da aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:

 • Hakemler, yalnızca uzmanlık alanlarıyla ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Hakemler, değerlendirmeyi tarafsız ve gizli bir şekilde yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini veya siyasi inançlar, ticari kaygılar vb. değerlendirmenin tarafsızlığını bozmamalıdır.
 • Hakemler bir çatışma veya işbirliği olduğunu anladıklarında, editörleri bilgilendirmeli ve makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidirler. Ayrıca, değerlendirmeye gönderilen araştırma ile yayınlanmış veya yayınlanmamış bir araştırmanın benzerliği hakkında şüphelenilmesi durumunda editörlere bilgi vermelidir.
 • Hakemler makaleleri yapıcı bir tavırla değerlendirmeli ve aşağılayıcı ve düşmanca kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Yazarların kişisel olarak eleştirilmesi uygunsuz olacaktır.
 • Hakemler gerek "ilkgönderi" yi gerekse "makale" yi değerlendirirken "Yazım Kuralları", "İlkgönderi Şablonu" ve "Makale Şablonu" nu birer ölçüt olarak dikkate alacaklardır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazarların etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • ASES JCAL’a gönderilen herhangi bir makale orijinal olmalıdır. Mevcut veya benzer haliyle daha önce yayınlanmamış olması gerekir. Makalenin herhangi bir önemli unsuru daha önce yayınlanmışsa, durumun dergi editörüne belirtilmesi gerekir.
 • Araştırma başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Araştırmayı ASES JCAL’a göndererek, yazar(lar) çalışmanın mevcut herhangi bir telif hakkını ihlal etmediğini garanti eder.
 • Yazar (lar), istenmesi halinde, katılımcıların ham verileri, araştırma iznini ve onayını editör kadrosuna vermek zorundadır.
 • Yazar (lar), etik veri toplama sürecine ilişkin kanıtları (ölçek, anket, gözlem, görüşme, kişisel fotoğraf ve benzeri belgeleri kullanmak için başkalarından izin almak gibi) makalede sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin telif hakkı yönetmeliklerine uyulduğu belirtilmelidir. Çalışma insan ve / veya hayvan denekler üzerinde yapılıyorsa, çalışmanın yerel ve uluslararası yönergelere uygun olarak yürütüldüğü makalede belirtilmelidir.
 • Yazar(lar), başka eserlerden uygun şekilde alıntı yaptığını belgelendirirler. Yazarlar, makale gönderimine intihal raporu (Benzerlik raporu) da eklerler. Birden (bir eser için en fazla % 2) fazla eserden olmak şartıyla alıntı oranı %20'yi geçemez
 • Yazar(lar), araştırmada herhangi bir hata görürlerse baş editöre haber verme; düzeltme veya geri çekilme sürecinde işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 • Yazar(lar) hakemler tarafından makalede talep edilen düzeltmelerin gereğini en az bir yıl içerisinde yapmalıdır. Bu süre içinde düzeltilmesi yapılmayan makaleler yazar(lar)ına tekrar başvurusu kabul edilmemek üzere iade edilir.

Yayın Etiği ve Politikaları ile Tutarsızlık Bildirimi
Değerlendirme sürecinde ASES JCAL'ın “Yayın Etiği ve Politikaları”na uymayan etik olmayan bir durum, erken görünümde veya yayınlanmış bir makalede olması fark etmeksizin editöre bildirilmelidir.

Açık Erişim Politikası
Bu dergide yayınlanan makaleler, herkesin okuması, indirmesi, kopyalaması, dağıtması, yazdırması, araştırması ve bu makalelerin tam metinlerine bağlantı vermesi için kalıcı olarak ücretsizdir.

Lisans Politikası
Bu dergide yayınlanan makaleler " Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı" ile lisanslanmıştır.

Telif Hakkı Politikası
Bu dergide yayınlanan makalelerin yazarları tüm yayın haklarını ASES JCAL’a devrederler.