MODA TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ‘‘TEKSTİL VE MODA TASARIMINDA GELENEKSELİN YAŞATILMASI’’ KONULU ÖZGÜN ÇALIŞMALARI


Abstract views: 69 / PDF downloads: 17

Authors

  • Sayara YERGESHOVA

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10492430

Keywords:

Kültür, Geleneksel, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sürdürebilirlik

Abstract

 Geleneksel sanatlarımız arasında önemli bir yere sahip olan geleneksel tekstil sanatları diğer el zanaatları gibi yok olma tehdidi ile yüz yüzedir. Etno-kültürel yapısıyla sözsüz bir iletişim aracı olan ve yöresel olarak farklı özelliklere sahip olan geleneksel tekstillerimiz, değerlerimize ve geçmişimize sahip çıkmak ve unutulup yok olmalarına engel olarak onları günümüze taşımak için tekstil alanında tasarım yapan kişiler için önemlidir. Tekstil ve moda tasarımcıları için geleneksel farkındalık ve kültürel sürdürülebilirlik bilinci önemlidir. Bu nedenle yazının konusu, hızlı bir yozlaşma sürecine giren geleneklerin yok olmasına karşı çıkan önemli tasarım ekolleri gibi tekstil üretim geleneklerimizin ehil olmayan ellerde yozlaştırılmasına ve yok edilmesine karşı çıkmak, küreselleşmenin karşısında yerelleşme ile durabilmek, moda sektöründe tasarım öğrencilerine geleneksel kumaşları tanıtmak olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada, geleneksel değerleri kaybetmemek, giderek farklı bakış açıları kazanan giysi tasarımlarında etnik kökeni işleyerek farklı ve özgün giysi çizimleri oluşturmak, belli  bir hedef kitleye sahip olarak sektörü ve pazarı ilgi çekici kılmak, bu alanda araştırma yapacak tasarımcılara örnek bir çalışma sunmak, Kazak geleneksel kumaş özelliklerini tanımak, yeni ve gelecek nesillerin faydalanması bakımından bilimsel bir yaklaşımla incelenip belgelenerek kültüre katkı sağlamak, giysi çiziminde, geleneksel kumaşı esin kaynağı olarak kullanılma sürecini ortaya koymak ve bu sürece örnek oluşturmak açısından ve bu konuda literatüre yazılı bir kaynak geçmesi adına da önemlidir. Belgesel tarama yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışmada, ülkemizde ünlü tasarımcıların koleksiyonları inelenmiş, örneklenmiş ve kültürel farklılık vurgusuna dikkat çekilmiştir. Moda tasarımı bölümünde eğitim gören 3-sınıf öğrenciler tarafından bu konu doğrultusunda özgün çalışmalar yapılmış, çalışmanın önemi vurgulanmaya çalışılmış ve sonuç bölümünde tartışma ve önerilere yer verilmiştir.

References

Akpınarlı H.F. ve Üner, İ. (2019). Geleneksel Tekstillerin Özellikleri Ve Çeşitler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.34, 133-145.

Baklan Önal P. (2018). Sanatta Malzemenin Yaratım Sürecindeki Rolü ve Seramik Sanatında Esere Özel Bünye Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi.

Hinayat B., Sucikova A. (2011). Kazak Geleneksel Giyim.

Ömırbekova М. Sak (skif 2004).Tarihi ve Medeniyeti А., «Ziyat Press».

Gürcüm, B. H. & Öztürk, Ö. (2020). Tekstil ve Moda Tasarımında Gelenekselin Yaşatılması.

Rudenko S.I. İskitler döneminde Altay kültürü ve nüfusu. (1953:403.)

İnternet Kaynaklar

URL-1 https://eurasianfashionweek.com/aya-bapani-fw-2017-2018/

Downloads

Published

2024-01-11

How to Cite

YERGESHOVA, S. (2024). MODA TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ‘‘TEKSTİL VE MODA TASARIMINDA GELENEKSELİN YAŞATILMASI’’ KONULU ÖZGÜN ÇALIŞMALARI. ASES INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURE, ART AND LITERATURE (ISSN: 3023-5480), 2(1), 50–60. https://doi.org/10.5281/zenodo.10492430

Issue

Section

Articles